SAM_2984

درباره موتورسواری خوی

سابقه موتورسواری شهرستان خوی بنا بر شنیده های ما از پیشکسوتان این رشته مهیج و پرطرفدار به اوایل تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران برمیگردد.
شهرستان خوی در رشته موتورکراس و احداث پیست موتورسواری اولین شهر در کل استانهای آذری زبان کشور میباشد و از این لحاظ سابقه ای طولانی در بین شهرهای استان و استانهای همجوار دارا میباشد.
از دیرباز این رشته مهیج در خوی طرفدارانی پرو پاقرص از پیر و جوان داشته و تا به امروز که علاقمندان به این رشته چندین برابر گشته اند.
بر این اساس کمیته موتورسواری خوی فعالیتهایی در راستای شکوفایی و رشد این رشته ورزشی انجام داده است.


مختصری از فعالیتهای کمیته موتور سواری شهرستان خوی:

  • احداث پیست موتورکراس در کوههای نوایی برای کراس سواران حرفه ای-احداث پیست موتورکراس برای موتورسواران مبتدی و آماتور در مجموعه ورزشی هفت تیر واقع در جنب پارک ملت .
  • برگزاری مسابقات موتورکراس در رده های شهرستان و استانی.
  • برگزاری مسابقات موتورکراس در مناسبتهای مختلف از جمله هفته نیروی انتظامی و هفته دفاع مقدس
  • برگزاری تورهای موتورهای آفرود در سطح شهرستان.

مسئول کمیته موتورسواری شهرستان خوی:

  •  محمد شکرزاده

بدین وسیله کمیته موتورسواری از همکاری و مساعدت تمامی ورزشکاران و پیشکسوتان و علاقمندان تقدیر و نهایت تشکر مینماید.

اولین شهر در کل استانهای آذری زبان کشور در رشته موتورکراس و احداث پیست موتورسواری